Sklep internetowy Bromsok Trucks, działający pod adresem Bromsok Trucks, prowadzony jest przez: Bromsok Trucks Company S.C. ul. Dygasińskiego 109, 28-300 Jędrzejów
nr NIP 656-233-11-07, Nr REGON 362013278

 1. Sklep internetowy Bromsok Trucks, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę @bromsoktrucks, telefonicznie pod numerem telefonu +48 512 513 800 lub za pomocą adresu e-mail 
  opole@bromsok-trucks.pl.
 3. Zamówienia są realizowane w ciągu 24 godzin wyłącznie w dni robocze, jeśli wskazany przez Klienta adres dostawy jest miejscem na terytorium Polski oraz towar jest dostępny na stanie magazynowym.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie ‘formularza zamówienia’ znajdującego się na stronach sklepu i jest możliwe po zalogowaniu się.
 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony jest wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar.
 6. W przypadku gdy Klient składa zamówienie po raz pierwszy i wybiera opcję płatności przy odbiorze lub przelewem – realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
 7. Płatność za pierwsze dwie transakcje dokonywana jest za pobraniem. Kolejne z nich wystawiana jest faktura terminowa.
 8. Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej. Taka faktura VAT w formie elektronicznej stanowi dowód zakupu. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.
 1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem opole@bromsok-trucks.pl lub telefonicznie.
 2. Wszystkie wymienione towary na stronie www.bromsok-trucks.pl mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje się je tylko dla potrzeb handlowych lub w celach identyfikacyjnych.
 3. Rejestracja na stronie oznacza akceptację regulaminu.
 4. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. Termin 14. dni liczony jest od momentu, w którym sprzedawca zapoznał się z żądaniem Klienta (art. 61 k.c.). Reklamowana część powinna być dostarczona przez Klienta do Sprzedawcy w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wysyłki towaru reklamowanego.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014r Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając formularz odstąpienia od umowy na adres mailowy albo przez złożenie oświadczenia pisemnego i wysłanie go na adres pocztowy: Bromsok Trucks Company, Ul. Oświęcimska 98h, 45-641 Opole. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru na swój koszt na adres sprzedającego. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru lub jeśli uzna, że towar posiada wady nabyte. W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę VAT, do Kupującego zostanie wysłana korekta do faktury VAT a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury VAT. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Do zwracanego towaru należy dołączyć FV lub kserokopię faktury. Na opakowaniu przesyłki należy umieścić wyraźny napis ZWROT.